Andrzej Kołakowski

Andrzej Kołakowski

Inspiracją dla twórczości Andrzeja Kołakowskiego są rzeczy, które nie przemijają i są zawsze obecne w życiu człowieka, a więc wiara, nadzieja i miłość. Wszystkie one znajdują odbicie w historii, stąd też ballady historyczne służą nie tylko upamiętnieniu osób i wydarzeń, ale ukazaniu znaczenia tych wielkich wartości w życiu ludzkim.

Dyskografia:

Oskarżeni o wierność (2009)

Kontrrewolucja (2009)

Wysocki według Kołakowskiego (2010)

Requiem dla poległych (2013)

Ktoś nam zabrał młodzieńcze marzenia (2013)

Dodaj komentarz