Kiszczak Czesław

Czesław Kiszczak – ur. 19 października 1925 r. w Roczynach, zm. 5 listopada 2015 r. w Warszawie, generał LWP, szef Zarządu II Sztabu Generalnego WP i szef Wojskowej Służby Wewnętrznej, działacz komunistyczny, minister spraw wewnętrznych, Prezes Rady Ministrów PRL, poseł IX kadencji Sejmu, bliski współpracownik Wojciecha Jaruzelskiego, wicepremier tzw. pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce. Ojciec Czesława Kiszczaka był hutnikiem i […]

Read more