Francuska Partia Komunistyczna

Francuska Partia Komunistyczna (FPK, Parti communiste francais, PCF) – lewicowa i eurosceptyczna partia polityczna, założona w Tours w 1920 roku. Partia jest członkiem Frontu Lewicy który utworzyła w 2008 roku wraz z eurosceptyczną Partią Lewicy. Partia zajmuje stanowisko eurosceptyczne.

Read more

Stronnictwo Ludowe Roch

Stronnictwo Ludowe „Roch” (SL „Roch”) – nazwa partii konspiracyjnej powstałej w 1940 kierowanej przez Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego. Nazwa pochodziła od „Ruchu Oporu Chłopskiego”. Program polityczny był kontynuacją programu Stronnictwa Ludowego. Wywodząc się z agraryzmu, głosił ideę reformy rolnej. Opierał się na etyce chrześcijańskiej.

Read more

Wyborcza Akcja Katolicka

Wyborcza Akcja Katolicka – komitet wyborczy startujący w wyborach do parlamentu w 1991. Komitet tworzyli w głównej mierze członkowie Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Parlamentarzyści wybrani z ramienia WAK utworzyli klub parlamentarny ZChN.

Read more

Polskie Stronnictwo Ludowe „Odrodzenie”

Polskie Stronnictwo Ludowe „Odrodzenie” – polska partia polityczna, istniejąca w latach 1989–1990. Partia odrzuciła dotychczasowe uzależnienie się od PZPR i potwierdziła samodzielność stronnictwa. Odwołała się do tradycji ruchu ludowego.

Read more

Partia X

Partia X – polska partia polityczna. Została założona w 1991 przez Stanisława Tymińskiego. W latach 1995–1999 funkcjonowała pod uzupełnioną nazwą Partia X Patriotów Polskich.

Read more

Kowalczyk Tadeusz

Tadeusz Kowalczyk (ur. 3 czerwca 1952 w Krogulczy Suchej, zm. 19 lipca 1997) – polski polityk, przedsiębiorca, poseł na Sejm I i II kadencji. Absolwent UMCS w Lublinie. Był jednym z założycieli Porozumienia Centrum. Z listy tej partii pełnił funkcję posła I kadencji. W trakcie kadencji opuścił partię, a w 1993 uzyskał mandat poselski na Sejm II kadencji z ramienia Bezpartyjnego Bloku Wspierania […]

Read more

Partia Republikanie

Partia Republikanie (Republikanie) – polska neokonserwatywna partia polityczna o programie konserwatywno-liberalnym Została założona w 1994 roku. Nazwa nawiązywała do amerykańskiej Partii Republikańskiej, na niej też wzorowano program polityczny. Początkowo kandydatem Republikanów w wyborach prezydenckich w 1995 miał być Zbigniew Religa, który jednak nie wyraził zgody. Ugrupowanie opowiedziało się za Markiem Markiewiczem, wycofując poparcie przed pierwszą tura wyborów na rzecz Lecha […]

Read more

Ruch Solidarni w Wyborach

Ruch Solidarni w Wyborach (SwW) – polskie ugrupowanie polityczne o profilu chadeckim (działające jako stowarzyszenie, a następnie partia polityczna), istniejące w latach 1996–2001.

Read more
1 2 3 12