Konwencja stambulska

Konwencja stambulska – tzw. Konwencja antyprzemocowa, a właściwie „Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence). Jest to dokument, który w domyśle ma stwarzać ramy dla zgodnego z prawem przeciwdziałania jakimkolwiek formom przemocy wobec kobiet, a także (na poziomie europejskim) zapobiegania, ścigania oraz likwidowania przemocy wobec kobiet, jak i przemocy domowej.

Dokument jest kwestią sporu pomiędzy środowiskami konserwatywnymi i prawicowymi, a środowiskami feministycznymi, lewicowymi i społecznościami LGBT. Tradycjonaliści wskazują, że dokument jest tendencyjny, zawiera określenia dyskryminujące wobec mężczyzn, godzi w rolę rodziny, nakazuje promocję ideologii gender oraz uznaje ochronę życia dzieci nienarodzonych za formę przemocy wobec kobiet.

Środowiska liberalne światopoglądowo (feministki, działacze lewicowi i ze społeczności LGBT) stoją na stanowisku, iż zapisy owego dokumentu mają tylko i wyłącznie charakter pomocy i prewencji względem przemocy stosowanej wobec kobiet i dzieci.

Zapisy dokumentu były także przedmiotem debaty pomiędzy niektórymi państwami, które z racji różniącego się porządku prawnego i mentalności ich społeczeństw (np. Rosja, Turcja, Wielka Brytania) starały się modyfikować widniejące w niej zapisy.

Po dziś dzień, w swoim obecnym kształcie tzw. konwencja antyprzemocowa jest kością niezgody pomiędzy środowiskami liberalnymi światopoglądowo, a konserwatywnymi i związanymi z Kościołem.

Zobacz więcej: Konwencja stambulska

« Powrót do Leksykonu