Powstania śląskie


[ Strona informacyjna: Powstania śląskie ]

I Powstanie śląskie
II Powstanie śląskie
III Powstanie śląskie

Muzyka ] [ Filmy ] [ Książki ]

Powstania śląskie to trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, jakie miały miejsce między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się państwa polskiego po zakończeniu I wojny światowej. I Powstanie śląskie trwało od 16 sierpnia do 24 sierpnia 1919 roku. Wybuchło w związku z aresztowaniem śląskich przywódców POW i niezadowoleniem ludności polskiej z terroru i represji niemieckich.

II Powstanie śląskie trwało od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 roku. Wymierzone było w niemiecką dominację we władzach administracyjnych prowincji i zapewnienia bezpieczeństwa ludności polskojęzycznej. Wybuchło po licznych aktach terroru ze strony niemieckiej.

III Powstanie śląskie trwało od 2/3 maja do 5 lipca 1921 roku. Powstanie, pod wodzą Wojciecha Korfantego, miało na celu poprawę niekorzystnego dla Polaków wyniku plebiscytu na Górnym Śląsku. W 1922 roku podpisano w Genewie konwencję w sprawie Śląska, według której obszar przyznany Polsce powiększony został do ok. 1/3 spornego terytorium z Katowicami włącznie. Polsce przypadło 50% hutnictwa i 76% kopalń węgla, a uzyskane tereny miały ogromne znaczenie dla gospodarki II Rzeczypospolitej.

Powstania śląskie Grafika

Powstania Śląskie – filmy

Powstania Śląskie – muzyka

Powstania Śląskie – książki

Zamów replikę flagi Powstańców Śląskich („Tobie Polsko”)

Dodaj komentarz