CBOS

Logo CBOSCentrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) jest ośrodkiem badań opinii publicznej w Polsce. Obecnie CBOS jest formalnie fundacją. Siedziba fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 5/7.

CBOS powstał w PRL w czasie stanu wojennego, w 1982 roku, a powołany został przez pułkownika Stanisława Kwiatkowskiego, doradcę generała Wojciecha Jaruzelskiego. Jaruzelski chciał dzięki CBOS zbadać skuteczność propagandy PRL i jej wpływ na nastawienie społeczeństwa polskiego do komunistycznego reżimu, którym dowodził.

Do 1990 roku CBOS pozostawał pod kontrolą Urzędu Rady Ministrów. Od 1997 roku działa na podstawie ustawy o fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej (ustawa z dnia 20 lutego 1997 – Dz. U. z 1997 r. Nr 30, poz. 163). Jak można przeczytać na oficjalnej stronie CBOS ustawa ta nadała Centrum status niezależnej fundacji i powierzyła zadanie prowadzenia badań na użytek publiczny.

Jednak według ustawy nadzór nad Fundacją CBOS sprawuje Prezes Rady Ministrów, a nad jakością prac badawczych czuwa Rada Fundacji, w której zasiadają fachowcy z siedmiu instytucji akademickich oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, Premiera i Prezydenta RP. Według ustawy działalność CBOS finansowana jest z budżetu państwa. W 2013 roku przeznaczono na ten cel 3,2 mln zł i taką samą kwotę w 2014 roku.

Zadaniem jest prowadzenie publicznych badań społecznych. Ankiety CBOS nie są anonimowe, badany musi podać wszystkie swoje dane. W ramach realizacji swojej misji, CBOS co miesiąc realizuje sondaż „Aktualne Problemy i Wydarzenia”, a wyniki badań są dostępne na stronie internetowej CBOS.

CBOS zasłynął znaczącą różnicą wynikach sondaży dotyczących poparcia dla partii politycznych, w stosunku do badań niezależnych ośrodków badawczych. W listopadzie 2014 roku w sondażu CBOS, Platforma Obywatelska miała 11 punktów procentowych przewagi nad Prawem i Sprawiedliwością, a w sondażu TNS Polska PiS mało 3 punkty procentowe przewagi nad PO. Badania były prowadzone niemal w tym samym czasie, a do zebrania danych wykorzystano wywiady bezpośrednie.

Zarząd CBOS:

Dyrektor CBOS – Mirosława Grabowska
Zastępca Dyrektora – Janusz Durlik

Rada Fundacji CBOS:

Przewodnicząca:
dr hab. Anna Kubiak, prof. (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego)

Członkowie:
prof. dr hab. Henryk Domański (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
prof. dr hab. Janusz Grzelak (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej)
dr hab. Krzysztof Koseła, prof. UW (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)
prof. dr hab. Jacek Kurczewski (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego) – przedstawiciel Senatu RP
Paweł Lisiewicz – przedstawiciel Prezydenta RP
Michał Marcinkiewicz (poseł Platformy Obywatelskiej) – przedstawiciel Sejmu RP
dr hab. Radosław Markowski, prof. SWPS (Centrum Studiów nad Demokracją Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej) – przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów
dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM (Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza) – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC (Collegium Civitas)
prof. dr hab. Krzysztof Zagórski (Akademia Leona Koźmińskiego)

Klientami CBOS są m.in:

Biblioteka Narodowa
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Collegium Civitas
Fundacja Batorego
Kancelaria Prezydenta RP
Kancelaria Sejmu
Miasto Stołeczne Warszawa
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Muzeum Powstania Warszawskiego
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Szkoła Główna Handlowa
Uniwersytet Warszawski
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego PSL
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *