Danuta Hübner

Danuta Hübner  (ur. 8 kwietnia 1948 r.) – polska ekonomistka i polityk, była minister ds. europejskich w rządzie Leszka Millera. Była szefową Komitetu Integracji Europejskiej a także pierwszym polskim Komisarzem w Unii Europejskiej – do spraw polityki regionalnej. Dwukrotna posłanka Parlamentu Europejskiego. Była członkiem PZPR, od upadku komunizmu pozostała bezpartyjna.

absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystki, od 1992 roku profesor nauk ekonomicznych. W PRL wiele razy przebywała na stażach stypendialnych poza granicami kraju, np. w Madrycie (lata 70′ XX wieku), w Berkeley (USA, 1988-1990). Pracowała jako redaktor naczelny „Gospodarki Narodowej” i w „Ekonomiście – dwumiesięczniku. Do PZPR wstąpiła w 1970 roku i należała do partii do 1987 roku. Należała także do Stowarzyszenia „Ordynacka”. W 1994 roku doradzała Grzegorzowi Kołodce w jego rządzie, w latach 1994-1996 był wiceministrem przemysłu i handlu. Współtworzyła w 1996 roku Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Od 1997 do 1998 roku była szefową kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego, następnie została zastępcą sekretarza wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej, od 2000 do 2001 roku była sekretarzem wykonawczym.

Od 2001 roku wiceminister spraw zagranicznych, od czerwca 2003 roku była reprezentantem Polski w Konwencie Europejskim. Od 2004 roku komisarz polski w Brukseli i komisarz ds. polityki regionalnej w nowo utworzonym organie, Komisji Europejskiej. W 2011 roku aktywnie zaangażowała się w Kongres Kobiet, ruchu agitujący za równym statusem kobiet i mężczyzn – została premierem w gabinecie cieni organizacji. W 2009 roku kandydowała z PO w wyborach do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca w Warszawie, po uzyskaniu mandatu zrezygnowała z zasiadania w Komisji Europejskiej. W 2014 roku ponownie dostała się do Parlamentu Europejskiego.

Pochodzi z komunistycznej rodziny: jej ojciec Ryszard Młynarski i dziadek Józef Młynarski, byli funkcjonariuszami UB w Nisku.