Film TW „Bolek” (2008)

Film "TW" BolekTW „Bolek” jest filmem dokumentalnym, który przedstawia pracę historyków IPNSławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka – nad książką pt. „SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii”. Autorzy książki sugerują, że Lech Wałęsa w latach siedemdziesiątych był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.

W filmie pokazano nie tylko metodologię pracy historyków nad książką, ale też zeznania osób potwierdzających tezę Cenckiewicza i Gontarczyka.

Czas trwania: 23 min.

http://www.youtube.com/watch?v=xM-1Ov9cpmM