Dane

10 lutego 2014 r. podpisano w Akt notarialny ustanawiający Fundację „Blisko Polski” przed Notariuszem Danutą Trusz w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Ozimskiej 18/5. Repertorium A nr 383/2914.

Data ustanowienia: 10.02 2014 r.
Data rejestracji w KRS: 
2.04.2014 r.
Numer KRS
: 0000503034
Regon: 302697119
NIP: 7831711894
Konto bankowe: 54 2030 0045 1110 0000 0280 9320
E-mail: fundacja@bliskopolski.pl
Adres korespondencyjny: Fundacja „Blisko Polski”, ul. Tadeusza Kościuszki 82/14, 61-715 Poznań

Dodaj komentarz