Wormacja

Wormacja – miasto na prawach powiatu w zachodnich Niemczech i port nad Renem. 26 maja 1521 roku Karol V Habsburg ogłosił edykt wormacki, który zosta przedatowany na 8 maja, skazujący na banicję Marcina Lutra i jego zwolenników.

Read more

Augsburg

Augsburg – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria. W Augsburgu odbył się sejmy okresu reformacji w latach 1530, 1548 i 1555. W 1530 roku podczas sejmu zostało ogłoszone augsburskie wyznanie wiary, jeden zważniejszych dokumentów luteranizmu.

Read more

Brnadenburgia

Brandenburgia – jeden z 16 krajów związkowych Niemiec. Stolicą Brandenburgii jest Poczdam. Na terenie Brandenburgii leży Berlin, któy jest wydzielony jako osobny kraj związkowy. Brandenburia graniczy też z Polską. Brandenburgia była jednym z krajów niemieckich, który w XVI wieku przyjął wyznanie reformowane (protenstantyzm).

Read more

Magdeburg

Magdeburg – miasto na prawach powiatu w Niemczech, leżące nad rzeką Łabą, stolica kraju związkowego Saksonia-Anhalt. W 1524 roku Marcin Luter został powołany do Magdeburga, gdzie głosił swoje nauki. W Magdeburgu idee reformacji znalazły licznych zwolenników w mieście, w którym Marcin Luter żył, będąc szkolnym uczniem.

Read more

Moguncja

Moguncja – miasto na prawach powiatu nad Renem w Niemczech. Moguncja jest kolebką drukarstwa europejskiego i światowego na przemysłową skalę za sprawą Johannesa Gutenberga. Niemiecka nazwa miasta to Mainz.

Read more

Wittenberga

Wittenberga – Lutherstadt Wittenberg – Miasto Lutra Wittenberga, miasto powiatowe w środkowych Niemczech, leżące nad Łabą w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Miasto stało się centrum reformacji, znanym z działalności Marcina Lutra, który przybył do miasta w 1508 roku z zamiarem kontynuacji studiów teologicznych. 31 października 1517 roku Marcin Luter upublicznił swoje 95 tez, rzekomo przybijając do drzwi kościoła zamkowego. Dzięki coraz […]

Read more

Erfurt

Erfurt – miasto na prawach powiatu położone w centralnej części Niemiec, stolica kraju związkowego Turyngii. W Erfurcie znajduje się klasztor augustianów, w którym w latach 1505–1511 mieszkał jako mnich Marcin Luter.

Read more

Eisleben

Eisleben, Lutherstadt Eisleben – Miasto Lutra Eisleben, miasto w środkowych Niemczech, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Eisleben znane jest jako rodzinne miasto Marcina Lutra, gdzie urodził się i zmarł, stąd oficjalna nazwa miasta.

Read more

Ceuta

Ceuta – miasto-twierdza położone w Afryce, a dokładnie na jego północnym cyplu stanowiącym Cieśninę Gibraltarską. Miasto jest hiszpańską enklawą w Afryce, a jednocześnie eksklawą na terenie Maroka. Jest to miasto autonomiczne, od hiszpańskiego wybrzeża dzieli ją 12 km. Ceuta jest regularnym celem masowych wypraw imigrantów afrykańskich, którzy chcą dostać się na teren Europy.

Read more
1 2 3 200