Legnickie Pole

Legnickie Pole – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, na południe od Legnicy. We wsi znajduje się kościół pw. Trójcy Świętej, obecnie muzeum poświęcone bitwie pod Legnicą, w której zginął książę Henryk Pobożny. Zobacz więcej: bitwa pod Legnicą.

Read more

Wormacja

Wormacja – miasto na prawach powiatu w zachodnich Niemczech i port nad Renem. 26 maja 1521 roku Karol V Habsburg ogłosił edykt wormacki, który zosta przedatowany na 8 maja, skazujący na banicję Marcina Lutra i jego zwolenników.

Read more

Augsburg

Augsburg – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria. W Augsburgu odbył się sejmy okresu reformacji w latach 1530, 1548 i 1555. W 1530 roku podczas sejmu zostało ogłoszone augsburskie wyznanie wiary, jeden zważniejszych dokumentów luteranizmu.

Read more

Brnadenburgia

Brandenburgia – jeden z 16 krajów związkowych Niemiec. Stolicą Brandenburgii jest Poczdam. Na terenie Brandenburgii leży Berlin, któy jest wydzielony jako osobny kraj związkowy. Brandenburia graniczy też z Polską. Brandenburgia była jednym z krajów niemieckich, który w XVI wieku przyjął wyznanie reformowane (protenstantyzm).

Read more

Magdeburg

Magdeburg – miasto na prawach powiatu w Niemczech, leżące nad rzeką Łabą, stolica kraju związkowego Saksonia-Anhalt. W 1524 roku Marcin Luter został powołany do Magdeburga, gdzie głosił swoje nauki. W Magdeburgu idee reformacji znalazły licznych zwolenników w mieście, w którym Marcin Luter żył, będąc szkolnym uczniem.

Read more

Moguncja

Moguncja – miasto na prawach powiatu nad Renem w Niemczech. Moguncja jest kolebką drukarstwa europejskiego i światowego na przemysłową skalę za sprawą Johannesa Gutenberga. Niemiecka nazwa miasta to Mainz.

Read more

Wittenberga

Wittenberga – Lutherstadt Wittenberg – Miasto Lutra Wittenberga, miasto powiatowe w środkowych Niemczech, leżące nad Łabą w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Miasto stało się centrum reformacji, znanym z działalności Marcina Lutra, który przybył do miasta w 1508 roku z zamiarem kontynuacji studiów teologicznych. 31 października 1517 roku Marcin Luter upublicznił swoje 95 tez, rzekomo przybijając do drzwi kościoła zamkowego. Dzięki coraz […]

Read more

Erfurt

Erfurt – miasto na prawach powiatu położone w centralnej części Niemiec, stolica kraju związkowego Turyngii. W Erfurcie znajduje się klasztor augustianów, w którym w latach 1505–1511 mieszkał jako mnich Marcin Luter.

Read more

Eisleben

Eisleben, Lutherstadt Eisleben – Miasto Lutra Eisleben, miasto w środkowych Niemczech, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Eisleben znane jest jako rodzinne miasto Marcina Lutra, gdzie urodził się i zmarł, stąd oficjalna nazwa miasta.

Read more
1 2 3 200