Brnadenburgia

Brandenburgia – jeden z 16 krajów związkowych Niemiec. Stolicą Brandenburgii jest Poczdam. Na terenie Brandenburgii leży Berlin, któy jest wydzielony jako osobny kraj związkowy. Brandenburia graniczy też z Polską. Brandenburgia była jednym z krajów niemieckich, który w XVI wieku przyjął wyznanie reformowane (protenstantyzm).

« Powrót do Leksykonu