Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu

Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu – placówka naukowa zajmująca się zagadnieniami marksizmu. Powołany został 26 lutego 1974 roku uchwałą Biura Politycznego KC PZPR. W 1984 roku z połączenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu utworzono Akademię Nauk Społecznych. W latach 1978–1980 w Instytucie pracował Leszek Balcerowicz.

Read more

Nowa Zelandia

Nowa Zelandia (Kraj Długiej Białej Chmury) – wyspiarskie państwo położone na Oceanie Pacyficznym (jego południowo-zachodnia część), które składa się z dwóch wysp głównych oraz licznych pomniejszych (np. Stewart i Chatham). Nowa Zelandia jest połączona unią personalną z Wielką Brytanią. Stolica w Wellington, kraj jest monarchią konstytucyjną, a królestwem rządzi królowa brytyjska. Pod względem wielkości powierzchni Nowa Zelandia jest 75 krajem […]

Read more

Portugalia

Portugalia – znajdujące się w Europie (południowy zachód Półwyspu Iberyjskiego) państwo o charakterze republiki semiprezydenckiej. Graniczy z Hiszpanią i od południa oraz zachodu oblewa ja Ocean Atlantycki. Dysponuje własnymi archipelagami wysp – Azorami oraz Maderą. Członek wielu organizacji, np. ONZ, NATO. Stolica w Lizbonie, szefem państwa jest prezydent, rządu premier. Pod względem wielkości powierzchni Portugalia jest 110 krajem na świecie […]

Read more

Maroko

Maroko – znajdujące się w Afryce państwo, które ma dostęp do Oceanu Atlantyckiego oraz Morza Śródziemnego. Stolicą kraju jest Rabat. Maroko to królestwo – monarchia konstytucyjna, z królem jako głową państwa i premierem jako szefem rządu. Powierzchniowo jest to 58 co do wielkości kraj świata zamieszkiwany przez 34 mln ludzi (dane z 2017 roku). Niepodległość uzyskana od Francji, 2 marca […]

Read more

Węgry

Węgry – śródlądowe państwo położone w Europie Środkowej, członek ONZ, NATO, UE. Stolica w Budapeszcie. Kraj jest demokracją (republika parlamentarna), na której czele stoi prezydent, podczas gdy szefem rządu jest premier. Pod względem wielkości powierzchni to 109 kraj na świecie, zamieszkiwany przez (dane z 2017 roku) niemal 9 mln ludzi. Religią dominującą na Węgrzech jest katolicyzm.

Read more

Grenlandia

Grenlandia – funkcjonujące na zasadach autonomii terytorium obejmujące wyspę Grenlandię i należące do Danii. Geograficznie znajduje się w Ameryce Północnej, a politycznie i historycznie związana jest z Europą. Grenlandia ma swoją odrębną flagę i herb, stolicą jest Nuuk. Region będący największą na świecie wyspą niebędącą kontynentem autonomię otrzymał od duńskiego parlamentu w 1978 roku. Grenlandia nie należy do UE (wystąpiła […]

Read more

Senegambia

Senegambia – powstała na mocy porozumienia z 12 grudnia 1981 roku konfederacja Senegalu oraz Gambii ze stolicą w Dakarze. Twór ten istniał od 1982 do 1989 roku i miał być sposobem zacieśnienia współpracy gospodarczej między Gambią i otaczającym ją Senegalem. Senegambia rozpadła się ponieważ mała Gambia nie chciała większej integracji obu państw. Szefem konfederacji był prezydent Senegalu a wiceprezydentem prezydent […]

Read more

Islandia

Islandia – położone w Europie Północnej państwo na wyspie o tej samej nazwie. Otoczone Oceanem Atlantyckim. Stolicą kraju jest Reykjavik, a Islandia to demokracja parlamentarna z prezydentem jako głową państwa i premierem jako szefem rządu. Pod względem wielkości powierzchni jest 107 krajem na świecie, zamieszkiwanym przez 350 tys. ludzi (dane z 2018 roku), z czego Polacy stanowią niemal 3%. Dominującą religią […]

Read more

Czechosłowacja

Czechosłowacja – istniejące w latach 1918-1938 oraz 1945-1992 państwo, znajdujące się w Europie Środkowej. 1 stycznia 1993 roku po jego rozpadzie powstały dwa odrębne państwa – Czechy i Słowacja. Sąsiadami Czechosłowacji były Niemcy w postaci RFN i NRD, Polska (PRL), ZSRS, Ukraina (od 1991 roku), Rumunia (do 1938), Węgry i Austria. Stolicą Czechosłowacji była Praga.

Read more
1 2 3 8