Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu

Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu – placówka naukowa zajmująca się zagadnieniami marksizmu. Powołany został 26 lutego 1974 roku uchwałą Biura Politycznego KC PZPR. W 1984 roku z połączenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu utworzono Akademię Nauk Społecznych. W latach 1978–1980 w Instytucie pracował Leszek Balcerowicz.

« Powrót do Leksykonu