Czasopismo Katolik

Czasopismo Katolik – wydawane w latach 1868-1931, w języku polskim, czasopismo znane z walki z germanizacją Śląska. Zainicjowane zostało przez Józefa Chociszewskiego w 1868 roku w Chełmnie i początkowo było to pismo typowo religijne. Z powodu braku środków finansowych, Józef Chociszewski był zmuszony sprzedać pismo Karolowi Miarce. „Katolik” stał się dziennikiem politycznym o patriotycznym charakterze. Gazeta cieszyła się na Śląsku […]

Read more

Angora

Angora – powstały w 1990 roku pod nazwą „Agora” (w wyniku sporu prawnego z wydawcą Gazety Wyborczej spółką Agora SA, nazwa została zmieniona na „Angora”) tygodnik publikujący na początku jedynie przedruki z czasopism polskich i zagranicznych, później oprócz przedruków pojawiły się również materiały własne.

Read more

Gość Niedzielny

Gość Niedzielny – ogólnopolski tygodnik o profilu konserwatywno-katolicki. Jest wydawany w Katowicach. Jego pierwszy numer ukazał się z datą 9 września 1923, z artykułem wstępnym Augusta Hlonda. W 2010 roku nakład „Gościa Niedzielnego” wynosił 200 494 egzemplarzy. Jest jednym z największych wśród tygodników opiniotwórczych w Polsce.

Read more

Dziennik Poznański

Dziennik Poznański – pismo, a następnie gazeta informacyjno-publicystyczna. Założony przez Hipolita Cegielskiego reprezentował początkowo tendencje liberalno-ziemiańskie, a później konserwatywne. Wydawany był w latach 1859-1939, a także reaktywowany na krótko w III RP (lata 1991-99).

Read more

Ilustrowany Kuryer Codzienny

Ilustrowany Kurier Codzienny, I.K.C. – wysokonakładowy dziennik polityczno-informacyjny wydawany w latach 1910–1939 w Krakowie; pierwszy dziennik ogólnopolski. Z gazetą współpracowali czołowi polscy dziennikarze i publicyści oraz ludzie kultury i nauki. Posiadał dodatki, między innymi „Kurier Literacko-Naukowy”, wydawany w latach 1924–1939, i „Kurier Kobiecy” (1927–1939). Redaktorem naczelnym był Marian Dąbrowski.

Read more