Gość Niedzielny

Gość Niedzielny – ogólnopolski tygodnik o profilu konserwatywno-katolicki. Jest wydawany w Katowicach. Jego pierwszy numer ukazał się z datą 9 września 1923, z artykułem wstępnym Augusta Hlonda. W 2010 roku nakład „Gościa Niedzielnego” wynosił 200 494 egzemplarzy. Jest jednym z największych wśród tygodników opiniotwórczych w Polsce.

« Powrót do Leksykonu