Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku

Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku – niepaństwową uczelnią wyższa. Została założona w 1996 roku. Oferowała naukę na 3 letnich studiach dziennych lub 3,5 letnich studiach zaocznych. Obydwa warianty umożliwiały uzyskanie tytułu licencjata. Po 17 latach istnienia z uwagi na brak kandydatów, władze uczelni podjęły decyzję o jej zamknięciu. W 2014 roku została otwarta likwidacja uczelni.

Read more

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku (do 1 stycznia 2012 r. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku) – niepubliczna szkoła wyższa o profilu medycznym. Powstała 2003 roku. Posiada ofertę studiów I, II stopnia, oraz studia podyplomowe.

Read more

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – uczelnia niepubliczna w Białymstoku. Została założona w 1993 roku. Jest najstarszą na Podlasiu i jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Szkoła posiada 4 wydziały i oferuje 7 kierunków studiów. WSFiZ prowadzi studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) i II stopnia (magisterskie).

Read more

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku – niepubliczna uczelnia wyższa w Białymstoku. Została założona w 1996 roku. Uczelnia kształci na dwóch kierunkach: Ekonomia i Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Read more

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku – niepaństwowa uczelnia wyższa. Została założona w 1996 roku. Oferuje naukę na 3-letnich studiach dziennych bądź zaocznych, które umożliwiają zdobycie tytułu licencjata, 2- lub 3-letnich uzupełniających studiach magisterskich oraz 5-letnich studiach jednolitych magisterskich.

Read more

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (WSM) – niepubliczna szkoła wyższa z siedzibą w Warszawie. Została założona w 1995 roku. Kształci na studiach licencjackich i inżynierskich oraz prowadzi zarówno 5-letnie, jak i uzupełniające studia magisterskie. Ponadto posiada ofertę w zakresie studiów podyplomowych.

Read more

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – niepubliczna uczelnia zawodowa założona w Poznaniu w 2004 roku. Obszar działalności uczelni stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka. Oprócz głównej siedziby w Poznaniu, Uczelnia posiada również Wydział Studiów Społecznych Gliwicach i Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku, a także Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach, Wydział Nauk Społecznych w Giżycku oraz w Jaworznie. Szkoła posiada swoje wydawnictwo.

Read more
1 22 23 24