Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku

Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku – niepaństwową uczelnią wyższa.

Została założona w 1996 roku. Oferowała naukę na 3 letnich studiach dziennych lub 3,5 letnich studiach zaocznych. Obydwa warianty umożliwiały uzyskanie tytułu licencjata. Po 17 latach istnienia z uwagi na brak kandydatów, władze uczelni podjęły decyzję o jej zamknięciu. W 2014 roku została otwarta likwidacja uczelni.

« Powrót do Leksykonu