Zamek w Karlinie

Zamek Biskupów Kamieńskich w Karlinie – zamek w województwie zachodniopomorskim. Przyziemia zamku biskupów kamieńskich zbudowano w stylu gotyckim w końcu XII wieku. Zamek wzniesiono na planie czworoboku. Istniejące fragmenty dawnego zamku składają się z czterech pomieszczeń. Budowla była obtoczona murem. W 1481 roku całe miasto i zamek zostały spalone przez mieszczan kołobrzeskich i koszalińskich. Został odbudowany, a następnie kolejni biskupi stworzyli […]

Read more

Wieża Zamkowa w Golczewie

Wieża Zamkowa w Golczewie – część dawnego zamku biskupów kamieńskich. Znajduje się w województwie zachodniopomorskim. Sam zamek biskupów kamieńskich powstawał w dwóch fazach. Pierwsza łączona jest z okresem poprzedzającym rok 1304. Po 1684 roku zamek został opuszczony i uległ stopniowej destrukcji. Zachowana wieża zamkowa poddana została renowacji wraz z rekonstrukcją zwieńczenia w roku 1895 i 1929.

Read more

Zamek w Dobrej

Zamek w Dobrej – zamek rycerski w województwie zachodniopomorskim. Zachowany w formie ruiny. Został wzniesiony w końcu XIII wieku. była to konstrukcja na planie zbliżonym do kwadratu, na naturalnym pagórku. Został zniszczony przez Brandenburczyków w 1308 roku. Został rozbudowany i przekształcony około 1400 roku na silną warownię Pomorza. Ponownie przebudowany w stylu renesansowym na rezydencję w 1 połowie XVI wieku. Został […]

Read more

Zamek w Darłowie

Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie – gotycki zamek w województwie zachodniopomorskim. Budowa zamku rozpoczęła się w 1352 roku. Jest to konstrukcja na planie zbliżonym do kwadratu z wieżą. Został przebudowany w latach 1449-1459. Zamek przechodził w ręce Danii, a następnie Prus. Król pruski Fryderyk Wilhelm III kazał zburzyć mur otaczający zamek i wybudować w nim wojskowe koszary. Następnie znajdował się w nim […]

Read more

Zamek Królewski w Poznaniu

Zamek Królewski w Poznaniu – zamek w województwie wielkopolskim. Najstarsza zachowana rezydencja królewska w Polsce. Został wzniesiony przez Przemysła II (możliwe, że w jakimś stopniu budowany był przez jego ojca Przemysła I). Budowę dokończył Kazimierz Wielki przed 1377 rokiem. Zamek składał się wtedy z wieży oraz gotyckiego domu i otaczających całość murów obwodowych. W późniejszym okresie od południa dobudowano wieżę obronną, wysuniętą […]

Read more

Zamek w Zbąszyniu

Zamek w Zbąszyniu – zamek w województwie wielkopolskim. Budowa zamku ruszyła w XV wieku, jednak została zatrzymana z powodu śmierci swojego inicjatora Abrahama ze Zbąszynia. Jego wnuk kontynuował pracę, bądź rozpoczął nową budowę, było to założenie typu palazzo in fortezza. Budynek jednak nigdy nie został ukończony, gdyż na przełomie XVII i XVIII wieku posiadłość zaczęła obracać się w ruinę, a w 1706 roku […]

Read more

Zamek Opalińskich w Sierakowie

Zamek Opalińskich w Sierakowie – zamek w województwie wielkopolskim. Obecnie muzeum. Murowany zamek został wzniesiony pod koniec XIV wieku. Powstał na planie czworokąta z dwoma równoległymi skrzydłami, połączonymi łącznikiem od zachodu. W każdym ze skrzydeł znajdowały się po dwie komnaty z piecami i kominkami. Brama znajdowała się od wschodu. Całość otaczała fosa. W połowie XV wieku zostało przebudowane skrzydło południowe. Kolejna przebudowa […]

Read more

Zamek w Wąsowie

Zamek w Wąsowie – neogotycki pałac-zamek w województwie wielkopolskim. Został wzniesiony w latach 1870 – 1872. Zamek zlokalizowany jest na wzniesieniu i otoczony parkiem krajobrazowym. Około 1900 roku przebudowano go nadając jej formę zamku. Obecnie w zamku mieści się hotel wraz z restauracją. W 2011 roku dużą część zamku strawił pożar, ale obiekt odbudowano.

Read more

Zamek w Szamotułach

Zamek w Szamotułach – zamek w województwie wielkopolskim. Prywatny zamek Nałęczów Szamotulskich zbudowany został u progu XV stulecia. Przypuszczalnie było to ceglane, regularne założenie z czworobocznymi wieżami, otoczone zasilaną wodami wspomnianej wyżej rzeczki fosą. Został przebudowany w stylu renesansowym. W 1518 roku wybudowano wysoką ceglaną basztę, strzegącą wjazdu na teren warowni. W roku 1549 baszta ta została przebudowana. W XVIII i XIX wieku […]

Read more
1 2 3 4 5 43