Zamek Odrzański

Zamek Odrzański – zamek książąt Pomorza Zachodniego w Grabowie w województwie zachodniopomorskim. Zamek został przebudowany z XIV-wiecznego klasztoru. W 1538 roku nastąpiła sekulatyzacja zakonu i całe założenie klasztorne przeszło pod rządy księcia szczecińskiego. Uległ pożarowi w 1551 roku. Zaczął popadać w ruinę w czasie wojny trzydziestoletniej, gdyż Szwedzi, którzy go zajęli nie dbali o niego. Część murów zamku zastała rozebrana w […]

Read more

Zamek w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie – zamek w województwie zachodniopomorskim. Do 1124 roku  na wzgórzu zamkowym znajdował się gród słowiański z drewnianym dworem – siedzibą dworu Gryfinów. Początki dzisiejszego zamku sięgają 1346 roku. W XV wieku wybudowano skrzydło południowe w stylu późnogotyckim. Zamek spłonął w pożarze w 1530 roku. Odbudowano go w stylu renesansu jako dwupiętrową budowlę z dwuspadowym dachem i wieżą zegarową. […]

Read more

Zamek w Swobnicy

Zamek w Swobnicy – zamek w województwie zachodniopomorskim. Został wzniesiony po 1377 roku i pełnił funkcję siedziby komandorii. Składał się z prostokątnego domu mieszkalnego oraz potężnej wieży wbudowanej w mury obronne. Był zamkiem nawodnym. Po wojnie trzydziestoletnie trafia w ręce szwedzkie. Zostaje poddany gruntownej przebudowie i zamienia się w trójskrzydłową barokową rezydencję. Pod koniec XIX wieku dokonano niewielkich przeróbek zamku, ale poza tym […]

Read more

Zamek w Starym Drawsku

Zamek Drahim w Starym Drawsku – zamek joannitów w województwie zachodniopomorskim. Pierwsza konstrukcja drewniana została wzniesiona w 1350 roku. Murowany zamek został wzniesiony w latach 1360–1366 w miejscu zniszczonego grodu. Podczas potopu szwedzkiego zamek został przejęty czasowo przez wojska szwedzkie. Zamek spłonął w 1758 roku, po czym zaczął popadać w ruinę. W 1784 roku dokonano rozbiórki części zniszczonych murów. W okresie międzywojennym przeprowadzono […]

Read more

Zamek w Pęzinie

Zamek w Pęzinie – zamek w województwie zachodniopomorskim. Pierwotny zamek został wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku joannici. Zamek powstał na sztucznym wzniesieniu i składał się z czteroodcinkowego muru obwodowego, tworzącego nieregularny czworobok oraz z budynku mieszkalnego przylegającego do muru obronnego. Ok 1600 roku wzniesiono jednotraktowe, trójkondygnacyjne skrzydło mieszkalne i przekształcono cały zamek w renesansową rezydencję, ze szczątkowo zachowanymi formami obronnym. W połowie XIX […]

Read more

Zamek w Moryniu

Zamek w Moryniu – zamek w województwie zachodniopomorskim. Obecnie w stanie ruiny. Został wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku przez Brandenburczyków w miejscu wcześniejszego grodu słowiańskiego. Został przebudowany, a niedługo po tym zburzony (XIV wiek). Został opuszczony i popadł w ruinę. Do czasów współczesnych zachowały się fragmenty murów przyziemia.

Read more

Zamek w Mirosławcu

Zamek w Mirosławcu – zamek rycerski w województwie zachodniopomorskim. Został wzniesiony w XIV wieku. Spłonął w pożarze na początku XVIII wieku. Obecnie w stanie ruiny (resztki murów przyziemia).

Read more

Zamek w Krągu

Zamek w Krągu – zamek w województwie zachodniopomorskim. Pierwsze wzmianki o warowni pochodzą z 1494 roku. Miał wtedy formę wieży mieszkalnej otoczonej fosą. Wieżę tę całkowicie rozebrano i na jej miejscu (w latach 80. XVI wieku) stanęła rezydencja w stylu renesansowym. W 1945 roku zamek został ostrzelany, zdewastowany i spalony w wyniku działań Armii Czerwonej.

Read more

Zamek w Koszalinie

Zamek Książąt Pomorskich w Koszalinie – zamek w województwie zachodniopomorskim. Został wzniesiony w latach 1569-82 jako renesansowa twierdza. Składał się z budynku mieszkalnego i dwóch wież. Znajdował się w miejscu wcześniejszego średniowiecznego klasztoru cysterek. W 1718 roku na zamku wybuchł pożar, który strawił większą część budowli. Nie został już nigdy odbudowany. Do dnia dzisiejszego zachowały się fragmenty gotyckiego portalu i kaplicy z klasztoru cysterek.

Read more
1 2 3 4 43