Historia Kościoła – same daty

[ Historia Kościoła ]

w przygotowaniu…

107 – pierwsze udokumentowane użycie określenia „Kościół katolicki”

311 – edykt tolerancyjny

313 – edykt mediolański

325 – I sobór powszechny nicejski

381 – II sobór powszechny konstantynopolitański

431 – III sobór powszechny efeski

449 – sobór efeski II

451 – IV sobór powszechny chalcedoński

484-519 – schizma akacjańska

553 – V sobór powszechny konstantynopolitański II

680 – VI sobór powszechny konstantynopolitański III

692 – sobór in Trullo

754 – sobór w Hierei

787 – sobór powszechny nicejski II

858-879 – schizma Focjusza

1025 – wielka schizma wschodnia

1075-1122 – spór o inwestyturę

1096-1099 – I wyprawa krzyżowa

1147-1149 – II wyprawa krzyżowa

1184 – synod w Weronie

1189-1192 – III wyprawa krzyżowa

1202-1204 – IV wyprawa krzyżowa

1217-1221 – V wyprawa krzyżowa

1228-1229 – Wyprawa Fryderyka II

1248-1254 – VI wyprawa krzyżowa

1270 – VII wyprawa krzyżowa

1271-1272 – Wyprawa Edwarda I

1378-1417 – wielka schizma zachodnia

1517 – wystąpienie Marcina Lutra, powstanie luteranizmu.

1545-1563 – sobór trydencki, kontrreformacja

1648 – pokój westfalski

1962 – Sobór watykański II

1978 – wybór Karola Wojtyłę na papieża

 

Dodaj komentarz