1343 r.: Pokój w Kaliszu

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Traktat zawarty między Zakonem krzyżackim a Polską 8 lipca 1343 roku w Kaliszu. Na mocy traktatu Kazimierz Wielki w zamian za zrzeczenie się praw do ziemi chełmińskiej, michałowskiej i Pomorza Gdańskiego odzyskał od zakonu krzyżackiego Kujawy i ziemię dobrzyńską. Pokój ten oznaczał ustępstwa terytorialne ze strony Polski, lecz z punktu widzenia polskiej racji stanu musiał zostać zawarty. Mimo wyroku papieskiego sądu polubownego, stwierdzającego że Pomorze Gdańskie, ziemia chełmińska i michałowska należą do Polski, zakon krzyżacki nie oddał ich dobrowolnie.

Król wybrał to, co uważał za rozwiązanie mniej szkodzące Polsce. Krzyżacy byli wtedy u szczytu swojej potęgi i wynik ewentualnej wojny byłby prawdopodobnie dla Polski niekorzystny. Kazimierz Wielki nie nadawał jednak Krzyżakom Pomorza, zrzekał się jedynie tych ziem, była to darowizna króla dla Zakonu. Postanowiono też, że król Polski staje się dobroczyńcą i patronem Zakonu, który został zobowiązany do pomocy wojskowej i honorowych danin w pieniądzach i w naturze. W wypadku podjęcia przez Zakon walki przeciw Polsce, tracił on teoretycznie prawa do otrzymanych darowizn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *