1385 r.: Unia w Krewie

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Podpisana 14 sierpnia 1385 roku w Krewie unia rozpoczynała związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa LitewskiegoPotrzeba unii polsko-litewskiej wynikała z powodu zagrożenia, jakie dla Polski i Litwy stworzył na przełomie XIV i XV wieku zakon krzyżacki. Unia w Krewie była pierwszym z sześciu aktów unijnych podpisanych między Wielkim Księstwem Litewskim a Polską.

W wyniku postanowień unii w Krewie Książę Litwy Jagiełło został królem Polski poprzez małżeństwo z Jadwigą Andegaweńską łącząc unią dwa państwa. Rok później został ochrzczony jako Władysław Jagiełło i koronowany. Unia krewska wygasła wraz z bezdzietną śmiercią Jadwigi w 1399 roku jednak zapoczątkowała ona ścisłą współpracę Polski i Litwy aż do unii lubelskiej i powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Dodaj komentarz