1411 r.: Pokój w Toruniu

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Pokój zawarty między Polską, Litwą a Krzyżakami 1 lutego 1411 roku na wiślanej wyspie Kępa Bazarowa w Toruniu. Traktat pokojowy kończył wielką wojnę z Krzyżakami z lat 1409-1411. Królestwo Polskie odzyskało Ziemię dobrzyńską z zamkami w Złotorii i Bobrownikach, zakon krzyżacki zrezygnował ze Żmudzi na okres życia Władysława Jagiełły i Witolda, Księstwo Mazowieckie odzyskało Zawkrze. Toruń, po pięciomiesięcznej przynależności do Polski, na mocy traktatu przeszedł ponownie pod panowanie Krzyżaków, podobnie jak cała ziemia chełmińska. Pokój toruński nie zakończył wojen z Krzyżakami i  już w 3 lata później wybuchła kolejna wojna.

Pomimo niewielkich nabytków na rzecz Polski, pokój toruński miał wielkie znaczenie dla pozycji Władysława Jagiełły na arenie międzynarodowej, ponieważ w jego konsekwencji w marcu 1412 roku Zygmunt Luksemburski z Jagiełłą podpisali w Lubowli traktat pokojowy, który usankcjonował Jagiełłę jako władcę chrześcijańskiego i w wyniku którego przestawał obowiązywać okrążający Polskę sojusz krzyżacko-węgierski. Następnie Zygmunt Luksemburski wydał w sierpniu korzystny dla Polski wyrok w sporze z Krzyżakami oraz wymógł na nich wypłatę odszkodowania zapisanego w Pokoju toruńskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *