1622 r.: Rozejm w Mitawie

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Rozejm kończący wojnę ze Szwecją o Inflanty. Ustalono polsko-szwedzką granicę w Inflantach, która przebiegała wzdłuż Dźwiny. Rozejm pozostawiał Polsce lenno kurlandzkie oraz południowo-wschodnie Inflanty z Dyneburgiem. Tę część Inflant zaczęto nazywać Inflantami Polskimi. Rozejm trwał do marca 1625 roku i przerwany działaniami wojennymi na Litwie, po których rozpoczęła się wojna polsko-szwedzka z lat 1626-1629.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *