1629 r.: Pokój w Altmarku

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Podpisany 26 września 1629 roku w Altmarku (dzisiaj Stary Targ) sześcioletni rozejm pomiędzy Szwecją a Rzecząpospolitą. Postanowienia rozejmu były korzystne dla Szwecji, zatrzymali między innymi Inflanty na północ od Dźwiny wraz z Rygą oraz wszystkie porty pruskie: Tolkmicko, Elbląg, Braniewo, Piławę i Kłajpedę.  Polska utrzymała kontrolę nad Gdańskiem, Królewcem i Puckiem.

Na mocy postanowień rozejmu Malbork, Sztum, Gdańska Głowa i Żuławy Wiślane zostały przekazane w sekwestr na rzecz elektora brandenburskiego Jerzego Wilhelma, w zamian za część wybrzeża z Piławą. Gdyby po upłynięciu terminu rozejmu nie doszło do trwałego pokoju, miasta te miały wrócić do Szwecji.

Rozejmowi towarzyszył układ pomiędzy Szwecją a Gdańskiem, na mocy którego Szwedzi mieli prawo do pobierania 5,5% cła od przewożonych towarów, przy czym 3,5% miał otrzymywać król szwedzki, 1% król polski i 1% Gdańsk. W 1635 roku postanowienia rozejmu w Altmarku zmodyfikowano, podpisując korzystniejszy dla Polski rozejm w Sztumskiej Wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *