1820 r.: Powstanie Zgromadzenia Fliaretów

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Zgromadzenie Filaretów było polskim tajnym stowarzyszeniem patriotycznym młodzieży wileńskiej założonym przez filomatów, działającym w latach 1820–1823. Zgromadzenie Filaretów było najniższym hierarchicznie i zarazem najliczniejszym związkiem zależnym Towarzystwa Filomatycznego. Jego prezesem był Tomasz Zan. Zlikwidowane wskutek masowych aresztowań przez władze rosyjskie w roku 1823. Obecnie hasło filaretów (Ojczyzna, Nauka, Cnoty) używane jest w harcerstwie. Inicjały tego hasła (ONC) znajdują się na harcerskiej lilijce.

Dodaj komentarz