1917 r.: Krzyzys przysięgowy w Legionach Polskich

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Kryzys przysięgowy to nazwa dla odmowy złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec przez żołnierzy Legionów Polskich 9 i 11 lipca 1917 roku. Niemiecki gubernator chciał wcielić Legiony do „Polnische Wehrmacht” co wymagało złożenia przez żołnierzy takiej przysięgiOdmowa nastąpiła z zalecenia Józefa Piłsudskiego. Legioniści, którzy odmówili złożenia przysięgi, zostali internowani w obozach.

W nocy z 21 na 22 lipca 1917 roku Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali aresztowani. Po krótkim przetrzymywaniu w kilku więzieniach Piłsudskiego przewieziono do Magdeburga, gdzie przebywał w ścisłej izolacji w twierdzy wojskowej. Dopiero w sierpniu 1918 umieszczono wraz z nim Sosnkowskiego.

Dodaj komentarz