1917 r.: Powstanie Tymczasowej Rady Stanu

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Tymczasowa Rada Stanu w Królestwie Polskim był to polski organ emancypacyjny w Królestwie Polskim, ustanowiony przez niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne. Jej inauguracja miała miejsce 14 stycznia 1917 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Tymczasowa Rada Stanu została pomyślana jako organ doradczy, przygotowawczy i współdziałający na rzecz przyszłych instytucji państwowych.

W skład wydziału wykonawczego wchodził między innymi Józef Piłsudski, który ustąpił z Rady na znak sprzeciwu przeciwko podporządkowaniu armii polskiej państwom centralnym. Po jego aresztowaniu w lipcu 1917 i po tzw. kryzysie przysięgowym w Legionach Polskich, 25 sierpnia 1917 roku większość członków Tymczasowej Rady Stanu podała się do dymisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *