1939 r.: Atak Niemiec na Polskę

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Atak Niemiec na Polskę, bez wypowiedzenia wojny i ogłoszenia mobilizacji, nastąpił o godzinie 4:40 1 września 1939 roku, nalotem na Wieluń. Napaść poprzedziły liczne incydenty i prowokacje niemieckie. 1 września wojska niemieckie uderzyły na całej długości granicy polsko-niemieckiej, atak wspomagany był nalotami bombowymi Luftwaffe.

Jednak symbolem ataku i rozpoczęcia wojny stało się uderzenie na polską składnicę wojskową Westerplatte w Wolnym Mieście Gdańsku, rozpoczęte o godzinie 4:45 strzałami pancernika Schleswig-Holstein, który z kurtuazyjną wizytą wpłynął do portu w Gdańsku kilka dni wcześniej. 205 polskich żołnierzy placówki Westerplatte, pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i jego zastępcy kpt. Franciszka Dąbrowskiego, broniło się przez siedem dni przed siłami liczącymi 3,4 tys. żołnierzy niemieckich.

Ten pierwszy etap wojny nazwany został kampanią wrześniową lub wojną obronną. W chwili wybuchu wojny Polska miała zawarty układ sojuszniczy z Francją z 1921 roku, układ sojuszniczy z Wielką Brytanią z 25 sierpnia 1939 roku oraz sojusz z Rumunią, który obowiązywał jednak tylko w przypadku ataku ze strony ZSRS.

3 września 1939 roku Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom i formalnie wojna nabrała charakteru światowego. Wraz z Wielką Brytanią do wojny przystąpiły Indie i główne państwa Wspólnoty Brytyjskiej: Australia i Nowa Zelandia, Związek Południowej Afryki i Kanada. Do niemieckiego ataku na Polskę przyłączyła się Słowacja, która była wówczas protektoratem Niemiec. 17 września 1939 roku nastąpiła agresja sowiecka na Polskę.

Polska kapitulowała 6 października 1939 roku. Terytorium państwowe Rzeczypospolitej zostało całkowicie okupowane i traktatem z 28 września 1939 roku, wbrew prawu międzynarodowemu, podzielone między Niemcy i ZSRS.

Dodaj komentarz