1138-1320 r.: Podział Polski na dzielnice

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

1138 rok to umowna data rozpoczynająca okres podziału Polski na coraz mniejsze, niezależne władztwa terytorialne. Proces ten był związany z rozradzaniem się dynastii Piastów, której każdy członek, zgodnie z polskim prawem zwyczajowym, miał prawo do posiadania części ojcowizny. Bolesław Krzywousty wprowadził w swoim testamencie zasadę  pryncypatu-senioratu, weszła ona w życie po jego śmierci w 1138 roku.

Zasada ta polegała na tym, że kolejnym władcą księstwa był najstarszy przedstawiciel dynastii piastowskiej rezydujący  w dzielnicy senioralnej ze stolicą w Krakowie, która jest niedziedziczna i niepodzielna. Rozbicie oznaczało osłabienie militarne przez co wzmogły się ataki ze strony sąsiednich państw, zwłaszcza z zachodu. Okres podziału na dzielnice zakończył się koronacją Władysława Łokietka w 1320 roku.

Zobacz więcej: Podział Polski na dzielnice.

Dodaj komentarz