1327 r.: Początek wojny z Krzyżakami

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Wojna trwała do 1332 roku i prowadzona była pomiędzy Polską wspieraną przez Litwę i Węgry a Krzyżakami wspieranymi przez księstwa mazowieckie i Czechy. Władysław Łokietek chcąc realizować swoje plany zjednoczeniowe,na przełomie roku 1326 a 1327 zorganizował wyprawę na Mazowsze, jednak książę mazowiecki Wacław zawarł sojusz obronny z Zakonem Krzyżackim. W 1331 roku doszło do najsłynniejszego starcia w tej wojniebitwy pod Płowcami, po której Krzyżacy wycofali się w stronę Torunia. W 1332 roku Krzyżacy zajęli Kujawy, które pozostały w ich władaniu aż do 1343 roku kiedy to zawarto pokój kaliski.

Zobacz więcej: Wojna polsko-krzyżacka 1327-1332.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *