1454 – 1466 r.: Wojna trzynastoletnia

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Wojna między Polską a zakonem krzyżackim zakończona II pokojem w Toruniu. Wyzyskiwana przez Krzyżaków szlachta założyła Związek Pruski i wystąpiła przeciw Zakonowi w powstaniu jednocześnie występując do króla Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o włączenie Prus do Korony Polskiej. W odpowiedzi 22 lutego 1454 roku król wypowiedział Zakonowi wojnę, a 6 marca 1454 roku król podpisał akt inkorporacji Prus. W rękach Zakonu pozostały tylko Malbork, Chojnice i Sztum. Działania wojenne trwające 13 lat zakończyły się podpisaniem II pokoju w toruńskiego, który wyeliminował zakon krzyżacki z grupy liczących się w Europie potęg.

Zobacz więcej: Wojna trzynastoletnia z Zakonem krzyżackim.

Dodaj komentarz