1573 r.: Pierwsza wolna elekcja

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Po śmierci ostatniego króla z dynastii Jagiellonów Zygmunta II Augusta powołano sejm elekcyjny, na którym dokonano wyboru Henryka Walezego na króla Polski i wielkiego księcia Litwy. Sejm rozpoczął się 5 kwietnia 1573 roku, trwał do 20 maja i miał miejsce we wsi kamień pod Warszawą. Koronacja Henryka Walezego odbyła się 21 lutego 1574 roku.

Zobacz więcej: Pierwsza wolna elekcja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *