1914–1918 r.: I wojna światowa

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Trwająca od 28 lipca 1914 roku do 11 listopada 1918 roku nazywana jest wielką wojną. Wojna toczyła się pomiędzy  ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami i Stanami Zjednoczonymi, a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię. Był to największy konflikt zbrojny na kontynencie europejskim od czasu wojen napoleońskich, zakończony klęską państw centralnych, likwidacją mocarstw Świętego Przymierza i powstaniem w Europie Środkowej i Południowej licznych państw narodowych.  Polacy brali w niej udział jako żołnierze trzech armii państw zaborczych.

Zobacz więcej: I wojna światowa.

Dodaj komentarz