1917 r.: Powstanie Tymczasowej Rady Stanu

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Tymczasowa Rada Stanu w Królestwie Polskim był to polski organ emancypacyjny w Królestwie Polskim, ustanowiony przez niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne. Jej inauguracja miała miejsce 14 stycznia 1917 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Tymczasowa Rada Stanu została pomyślana jako organ doradczy, przygotowawczy i współdziałający na rzecz przyszłych instytucji państwowych.

W skład wydziału wykonawczego wchodził między innymi Józef Piłsudski, który ustąpił z Rady na znak sprzeciwu przeciwko podporządkowaniu armii polskiej państwom centralnym. Po jego aresztowaniu w lipcu 1917 i po tzw. kryzysie przysięgowym w Legionach Polskich, 25 sierpnia 1917 roku większość członków Tymczasowej Rady Stanu podała się do dymisji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *