1921 r.: Konstytucja marcowa

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Pierwsza nowoczesna polska konstytucja. Została ustanowiona 17 marca 1921 roku i obowiązywała  do 23 kwietnia 1935 roku. Wprowadzała egalitarny ustrój republiki demokratycznej o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Konstytucja ustanowiła dwuizbowy parlament (Sejm i Senat) o pozycji nadrzędnej wobec innych organów państwa. Władza wykonawcza sprawowana była przez premiera, Radę Ministrów, podporządkowanych Sejmowi, oraz Prezydenta, którego decyzje wymagały zatwierdzenia przez rząd. Do najistotniejszych punktów konstytucji należała likwidacja oraz całkowity zakaz jakichkolwiek przywilejów stanowych i ich oznak, czyli herbów.

Zobacz więcej: Konstytucja marcowa.

Dodaj komentarz