1921 r.: Traktat ryski

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Podpisanie traktatu miało miejsce 18 marca 1921 roku w pałacu Czarnogłowców w Rydze. Traktat kończył wojnę polsko-bolszewicką, ustalał przebieg granic między tymi państwami oraz regulował inne sporne dotąd kwestie. Polska uzyskała ziemie należące przed trzecim i częściowo II rozbiorem do Rzeczypospolitej, zaś od wiosny 1919 roku zajmowane przez Wojsko Polskie. Rosja i Ukraina zrzekły się roszczeń do Galicji Wschodniej, wchodzącej przed I wojną światową w skład monarchii habsburskiej.

Granica polsko-sowiecka przebiegała w zasadzie wzdłuż linii II rozbioru Polski (z korekturą na rzecz Polski w postaci części Wołynia i Polesia, z miastem Pińskiem). Podpisana w Rydze umowa zatwierdziła ostatecznie kształt mapy II Rzeczpospolitej, a do agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku regulowała stosunki pomiędzy II Rzecząpospolitą a RFSRR, a później ZSRS.

Zobacz więcej: Traktat ryski.

Dodaj komentarz