1926 r.: Przewrót majowy

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Zbrojny zamach stanu dokonany przez marszałka Józefa Piłsudskiego w dniach 12–15 maja 1926 roku. Powodami zamachu była pogarszająca się sytuacja polityczna i gospodarcza kraju. 14 maja Piłsudski przejął kontrolę nad Warszawą. W wyniku walk zginęło 379 osób. Legalny rząd Wincentego Witosa podał się do dymisji, a prezydent Stanisław Wojciechowski złożył swój urząd. Uprawnienia prezydenta przejął Maciej Rataj, który powołał nowy rząd z Kazimierzem Bartlem na czele, w którym Józef Piłsudski został ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem Sił Zbrojnych.  Zamach majowy rozpoczął 13-letnie, autorytarne rządy sanacji.

Zobacz więcej: Przewrót majowy.

Dodaj komentarz