1944 r.: Utworzenie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW)

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Narodowe Zjednoczenie Wojskowe było polską konspiracyjną organizacją wojskowo-polityczną o charakterze narodowym, istniała w latach 1944/1945-1956.  Powstała z połączenia Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) oraz niektórych oddziałów Armii Krajowej (AK). Głównymi celami polityczno-wojskowymi NZW były: prowadzenie walki zbrojnej o wyzwolenie Polski spod komunistycznej władzy, odbudowa suwerennego państwa polskiego z przedwojenną granicą wschodnią i granicą zachodnią na linii rzek Odry i Nysy Łużyckiej, nadanie przyszłemu państwu charakteru narodowo-katolickiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *