1989 r.: Obrady Okrągłego Stołu

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku między przedstawicielami władz PRL a opozycją solidarnościową i kościelną. Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie. Ostatecznie część przywódców Solidarności porozumiała się z komunistami.

Zobacz więcej: Obrady Okrągłego Stołu.

Dodaj komentarz