Afera Fundacji Prasowej Solidarność (1993)

[Powrót do afer III RP]

Afera Fundacji Prasowej Solidarność.

Fundacja Prasowa Solidarność została założona 15 marca 1990 roku. Założycielami byli: Jarosław Kaczyński, będący wówczas senatorem i redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”, Maria Stolzman, Sławomir Siwek, Krzysztof Czabański, Maciej Zalewski i Bogusław Heba. Statutowym celem fundacji było prowadzenie i wspieranie działalności edytorskiej, prasowej i poligraficznej. W maju 1991 roku, na żądanie Jarosława Kaczyńskiego, który pełnił już funkcję ministra stanu i szefa kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy, Fundacja zakupiła gazetę „Ekspress Wieczorny”, wraz z siedzibą w centrum Warszawy oraz zakłady graficzne w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej i ul. Srebrnej.

Kosztowało to Fundację 4 miliony 200 tysięcy złotych (już w przeliczeniu na złotówki po denominacji). Pieniądze pochodziły głównie z państwowego banku BPH, który dofinansowywał Fundację wraz z spółką Telegraf. Jednocześnie Fundacja podnajęła bankowi biura wynajmowane od gminy. Różnica czynszów będąca przychodem fundacji wynosiła miesięcznie około 16 800 złotych. Bank opłacił czynsz za 12 lat z góry.

Jesienią 1991 roku, tuż przed wyborami do Sejmu, Fundacja łamiąc własny status udzieliła pożyczki Porozumieniu Centrum. Pożyczka była w wysokości 800 000 złotych. 4 października 1991 roku Sejm przyjął ustawę dotyczącą budownictwa mieszkaniowego, dzięki której Fundacja uzyskała prawo do dzierżawy wieczystej budynków przy al. Jerozolimskich, ul. Nowogrodzkiej, Srebrnej i Ordona. Ustawa przygotowana została w Ministerstwie Budownictwa, kierowanym przez ówczesnego wiceprezesa Porozumienia Centrum Adama Glapińskiego.

Kolejnym działaniem Fundacji, które miało miejsce w 1991 roku, a zostało ujawnione dopiero w 1993 roku przez prezesa Fundacji Sławomira Siwka i ówczesnego szefa Biura Organizacyjnego PC Przemysława Gosiewskiego, było zawarcie ustnej umowy, która gwarantowała PC prawo wskazania kandydata na redaktora naczelnego „Expressu Wieczornego” i określania linii programowej gazety. Gazeta została sprzedana w 1993 roku szwajcarskiej spółce Marquard. Wcześniej przekazane PC prawo mianowania redaktora naczelnego zostało wycenione w tej transakcji na 910 000 złotych.

19 lipca 1993 roku Rada Fundacji pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego przjęło uchwałę stwierdzającą, że PC oddało pożyczkę z procentami. W 1993 roku prokurator przedstawił Kaczyńskiemu, Czabańskiemu i Siwkowi zarzuty nielegalnego finansowania PC przez Fundację. Sprawa za względów formalnych została umorzona w 2000 roku. W 1995 roku Fundacja została głównym udziałowcem w nowo powstałej spółce „Srebrna”. W lutym 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał decyzję prokuratury z grudnia 2009 roku, na mocy której umorzono śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy procedurze uwłaszczania majątku RSW Prasa Książka Ruch.

Dodaj komentarz