Afera taśmowa (2006)

[Powrót do afer III RP]

Afera taśmowa.

Afera została ujawniona w 2006 roku w programie telewizyjnym Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego „Teraz my!” w TVN. Redaktorzy zaprezentowali nagrane ukrytą kamerą taśmy, nazwane „taśmami prawdy”. Nagrane na nich były rozmowy między posłanką Samoobrony Renatą Beger a prominentnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. Rozmowy dotyczyły poparcia przez posłankę Beger rządzącego wtedy Prawa i Sprawiedliwości i korzyściach, jakie w zamian za to mogłaby otrzymać.

Tłem afery był rozpad koalicji rządowej między Prawem i Sprawiedliwością, LPR oraz Samoobroną. Mniejszościowy rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego rozpoczął wtedy działania mające na celu pozyskanie większości w parlamencie. Szef Samoobrony Andrzej Lepper, ujawnił na konferencji prasowej wiadomość jaką otrzymała posłanka Samoobrony Marzena Paduch od posła PiS Marka Suskiego. Wiadomość zawierała propozycję przejścia do PiS w zamian za stanowisko rządowe.

Stwierdził też, że takie propozycje mieli dostać niemal wszyscy posłowie jego partii. Niektórzy z nich mieli też prowadzić z PiS negocjacje. Po tej konferencji dziennikarze TVN Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski zwrócili się do wiceprzewodniczącego Samoobrony RP Janusza Maksymiuka z propozycją nagrania takich negocjacji z jakimś posłem. Maksymiuk skontaktował ich z posłanką Renatą Beger.

Na nagranych taśmach zostały ujawnione rozmowy w pokoju poselskim posłanki Samoobrony, pomiędzy nią a ministrami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adamem Lipińskim i Wojciechem Mojzesowiczem z PiS. Dyskutowano o korzyściach, jakie miała uzyskać posłanka Beger wraz z innymi pięcioma posłami Samoobrony w zamian za wystąpienie z Samoobrony i poparcie rządu. Oprócz obietnicy stanowiska zażądanego przez Beger, czyli podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Lipiński sugerował że może istnieć prawna możliwość pozbycia się groźby spłacenia weksli poprzez stworzenie funduszu z pieniędzy Sejmu.

Weksle te musieli podpisać wszyscy członkowie Samoobrony, którzy chcieli znaleźć się na listach kandydatów do parlamentu. Taki weksel na kwotę 552 tys. złotych był formalnie umową o odpłatnym używaniu w trakcie kampanii wyborczej loga Związku Zawodowego „Samoobrona” i miał zabezpieczać przed odejściem swoich parlamentarzystów do innych ugrupowań. 3 października 2006 roku władze Samoobrony ogłosiły, że odstępują od egzekwowania weksli. Kilku byłych działaczy partii złożyło mimo to doniesienie o rzekomym popełnieniu przestępstwa w związku z wekslami. W 2008 roku Sąd orzekł, że weksle nie były zgodne z prawem.

W nocy, po emisji programu swoje konferencje prasowe zwołali liderzy głównych partii politycznych w Polsce. Przewodniczący PO Donald Tusk oraz przewodniczący SLD Wojciech Olejniczak, zażądali natychmiastowego zwołania posiedzenia Sejmu, na którym miałby być rozpatrywany wniosek o samorozwiązanie Sejmu. Zażądali również dymisji rządu Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Kaczyński, w specjalnym orędziu oświadczył, że rozmowy te były normalnymi negocjacjami koalicyjnymi, które wyglądają tak samo również w przypadku partii opozycyjnych. Twierdził, że są to działania „układu” broniącego się przed reformami rządu, które mają doprowadzić do kryzysu politycznego.

W czwartek 28 września PiS poinformował o złożeniu prywatnych aktów oskarżenia, za pomówienia, przeciwko Donaldowi Tuskowi, Janowi Rokicie, Bronisławowi Komorowskiemu oraz Ryszardowi Kaliszowi. Chodziło m.in. o użycie słowa korupcja w stosunku do polityków PiS. Natomiast Renata Beger złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obu ministrów PiS. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich potępiło telewizję TVN za wyemitowanie nagrań, uważając, że materiały zostały nagrane w celach propagandowych.

Poseł Wojciech Mojzesowicz, podał się do dymisji ze stanowiska Sekretarza stanu w Kancelarii Premiera, a posłanka Beger została ukarana naganą przez Komisję Etyki Poselskiej. Poseł Mojzesowicz otrzymał upomnienie. Komisja nie podjęła decyzji w sprawie ukarania posła Adama Lipińskiego. 23 marca 2007 roku wobec braku cech przestępstwa „obietnicy uzyskania korzyści majątkowej” śledztwo umorzono.

Nagrania rozmów:

https://www.youtube.com/watch?v=0xdnKHY79ec

https://www.youtube.com/watch?v=p3EYg5dglrE

https://www.youtube.com/watch?v=oWNy3yxFxgo

https://www.youtube.com/watch?v=Gv52AzcoHNo

Dodaj komentarz