Afera wekslowa w PKP (1996)

[Powrót do afer III RP]

Afera wekslowa w PKP.

Związana z PKP, a zwłaszcza z odwołanym w 1999 roku prezesem spółki Janem Janikiem. Od 1996 roku, przy wykorzystaniu zasobu spółek Skarbu Państwa powiązanych z PKP, zostały wystawione weksle przez osoby nią zarządzające. Weksle te umożliwiały wyprowadzenie pieniędzy z PKP. Członkowie zarządu PKP podejmowali też szereg decyzji niekorzystnych ekonomicznie dla spółek związanych z PKP.

W raporcie NIK z 2001 roku można przeczytać: „Stwierdzono, że środki z dotacji budżetowych i kredytów bankowych wykorzystywane były przez PKP z naruszeniem zasad legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Kontrola wykazała przy tym, że działania niektórych członków Zarządu PKP oraz prezesów spółek Kolsped Sp. z o.o. i Viafer S.A. miały charakter korupcyjny i uzasadniają podejrzenie popełnienia przez te osoby przestępstwa. Ogólna kwota środków wydatkowana lub rozdysponowana z naruszeniem prawa lub niegospodarnie zamknęła się kwotą blisko 500 mln zł. Istnieje również groźba powstania zobowiązań wekslowych na kwotę ponad 580 mln zł.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *