Restauracja Aurora – Karpacz

Restauracja Aurora - KarpaczRestauracja „Aurora” [ http://www.aurora.karpacz.pl/kontakt.php ] w Karpaczu (miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim) postanowiła „zachęcić” potencjalnych klientów prezentując w swoim szyldzie wizerunek… Włodzimierza Lenina oraz symbole komunizmu: czerwoną gwiazdę oraz sierp i młot.

Facebook: http://www.facebook.com/aurora.restauracja

Dlaczego wybrano komunę, a nie np. nazizm? Być może dlatego, że komuniści zamordowali w świecie więcej ludzi niż naziści, a „Aurora” stawia na najlepszych?

Przypomnijmy zatem niektóre „dokonania” Lenina i jego uczniów. Za Wikipedią: „Z najwyższą udokumentowaną liczbę ofiar spośród krajach komunistycznych pozostaje Rosja Sowiecka i ZSRS pod rządami partii komunistycznej, następnie Chińska Republika Ludowa pod rządami Mao Zedonga, wreszcie Kambodża po rządami Czerwonych Khmerów. Szacunkowa liczba ofiar cywilnych zamordowanych przez trzy wymienione reżimy waha się pomiędzy 21, a 70 milionów istnień ludzkich. Na mniejszą skalę – w liczbach bezwzględnych – represje wystąpiły w Korei Północnej, Wietnamie, krajach Europy Wschodniej i w Afryce.”

Najbardziej znana komunistyczna zbrodnia wobec narodu polskiego miała miejsce w Katyniu, gdzie rozstrzelano (wiosną 1940 roku) co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji.

Wikipedia: „Ocenia się, że w okresie stalinowskim w Polsce tj. od lipca 1944 do października 1956 komunistyczny aparat represji zamordował około 60 tys. osób„.

Co istotne, polskie prawo zakazuje propagowania komunizmu. Przywołajmy Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej:

Art. 13.

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Art. 256.

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1.

Zachęcamy tym samym do kontaktu z restauracją celem przypomnienia jej pomysłodawcom komunistycznej historii oraz polskiego prawa. Może ich nie znają?

Dodaj komentarz