Komuniści w Polsce

Uproszczony schemat przepoczwarzania się organizacji komunistycznych w naszym kraju na przestrzeni lat:

Legenda: SDKPiL, SPRR. KPP, PPS-Lewica, PPR, PZPR, ZSL, Natolińczycy, Puławianie, junta, Jaruzelski, Komandosi, PSL, Magdalenka, Okrągły Stół, SdRP, UD, SLD, Twój Ruch (Ruch Palikota), UW, PO, .N (partia Nowoczesna), SLD, PSL, MN (Mniejszość Niemiecka)