A wczora z wieczora

[ Powrót do kolęd ]

A wczora z wieczora

A wczora z wieczora, z niebieskiego dwora,
Przyszła nam nowina, Panna rodzi Syna.
Boga prawdziwego, nieogarnionego.
Za wyrokiem Boskim, W Betleem żydowskiem.
Pastuszkowie mali, w polu wtenczas spali,
Gdy Anioł z północy, światłość z nieba toczy,
Chwałę oznajmując, szopę pokazując,
Gdzie Panna z dzieciątkiem, wołem i oślątkiem
I z Józefem starym, nad Jezusem małym,
Chwalą Boga tego dziś narodzonego.
Natychmiast pastuszy, radzi z drogiej duszy,
Do onejto budki, bieżą wziąwszy dudki.
Chcący widzieć Pana, oddają barana:
Na kozłowym rogu, krzyczą chwałę Bogu.
Sam śpiewa i będzie ludziom po kolędzie,
W żydowskiej krainie, o cudownym Synie.
Niebiescy duchowie, z daleka królowie,
Pragnąc widzieć swego Stwórcę przedwiecznego,
Dziś pokłon mu dają, w ciele oglądają,
Z czystą Panną w szopie, to maluczkie chłopię
Cieszą podarkami, więc i piosneczkami:
Witaj Zbawicielu i pocieszycielu,
Witaj Królu nowy, synu Dawidowy;
Ty masz nas wybawić i w niebie postawić.
W otchłaniach Ojcowie i Patryarchowie,
Dawno cię czekali, Rorate wołali.
O szczęśliwy żłobie! gdy Messyjasz w tobie,
W pieluszkach związany, zdawna obiecany.
Jezu najmilejszy, ze wszech najwdzięczniejszy,
Zmiłuj się nad nami, grzesznemi sługami.
Skrócona wersja „A wczora z wieczora”

A wczora z wieczora
A wczora z wieczora
Z niebieskiego dwora
Z niebieskiego dwora

Przyszła nam nowina
Przyszła nam nowina
Panna rodzi Syna
Panna rodzi Syna

Boga prawdziwego
Boga prawdziwego
Nieogarnionego,
Nieogarnionego

Za wyrokiem Boskim
Za wyrokiem Boskim
W Betlejem żydowskim
W Betlejem żydowskim

Pastuszkowie mali
Pastuszkowie mali
W polu wtenczas spali
W polu wtenczas spali

Gdy anioł z północy
Gdy anioł z północy
Światłość z nieba toczy
Światłość z nieba toczy

Chwałę oznajmując
Chwałę oznajmując
Szopę pokazując
Szopę pokazując

Gdzie Panna z Dzieciątkiem
Gdzie Panna z Dzieciątkiem
Z wołem i oślątkiem
Z wołem i oślątkiem.

Ta skoczna i piękna polska kolęda najprawdopodobniej była grana w rytm melodii do piosenki „A będziesz mnie bijał” (niestety nie zachowały się do dzisiaj oryginalne nuty).
W swoich „Pastorałkach i kolędach” Michał Marcin Mioduszewski zaprezentował…. aż 3 różne melodie do tego utworu. Obecna obowiązuje od 1908 roku.

Z kolei tekst jest bardzo długi i liczy sobie aż 15 zwrotek, dlatego najczęściej śpiewana jest jej wersja skrócona. Ciekawostką może być to, że „A wczora z wieczora” jest kolędą – pieśnią religijną, ale graną do wspomnianej już, ludowej melodii.

Oryginalny jej autor jest nieznany. Wiadomo tylko, że powstała jeszcze w baroku (XVII wiek) i była uwzględniona w zbiorze ówczesnych kolęd, wydanym pod bardzo długim tytułem:

„Symfonii anielskich abo Kolęd mieszkańcom ziemskim od muzyki niebieskiej wdzięcznym okrzykiem na Dzień Narodzenia Pańskiego zaśpiewanych”.

Tom ten jest po dziś dzień przechowywany w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie.