Nad Betlejem w ciemną noc

[ Powrót do kolęd ]

 

Nad Betlejem w ciemną noc

Nad Betlejem w ciemną noc
śpiewał pieśń aniołów chór.
Ich radosny, cudny głos
odbijało echo gór.
Gloria, Gloria in exscelsis Deo!

Pastuszkowie, jaką pieśń
słyszeliście nocy tej?
Jakaż to radosna wieść
była tam natchnieniem jej?
Gloria, Gloria in exscelsis Deo!

Do Betlejem prędko spiesz,
zostaw stada pośród pól,
gdyż anielska głosi wieść,
że się tam narodził Król.
Gloria, Gloria in exscelsis Deo!

W twardym żłobie leży tam
Jezus – nieba, ziemi Pan.
Chciejmy mu w pokorze wznieść
uwielbienie, chwałę, cześć!
Gloria, Gloria in exscelsis Deo!

„Nas Betlejem w ciemną noc” jest kolędą francuską z XVI wieku, znaną pod tytułem Les anges dans nos campagnes („Aniołowie na naszych polach”). Jej melodyjność przyczyniła się do rozkwitu kolęd, a refren „Gloria” zaczęto odtąd stosować w pieśniach bożonarodzeniowych.