O Józefie! Czego checie?

[ Powrót do kolęd ]

Chór im. Jana Pawła II w Strumianach – „O Józefie! Czego chcecie?

O Józefie!
— Czego chcecie?
Powiedzże nam, gdzie się Chrystus narodził?
Powiedzże, Powiedzże!
— W Betlejem, w Betlejem!
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

O Józefie!
— Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa powijał?
Powiedzże, Powiedzże!
— Maryja, Maryja.
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

O Józefie!
– Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa kołysał?
Powiedzże, Powiedzże!
– Ja Józef, ja Józef.
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

O Józefie!
– Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusowi śpiewał?
Powiedzże, Powiedzże!
– Anieli, Anieli.
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

O Józefie!
– Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa zagrzewał?
Powiedzże, Powiedzże!
– Wół, osioł, wół, osioł.
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

O Józefie!
– Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Mu pokłon oddawał?
Powiedzże, Powiedzże!
– Pasterze, Pasterze.
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

O Józefie!
– Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa odwiedził?
Powiedzże, Powiedzże!
– Królowie, Królowie.
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

O Józefie!
– Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa zabić chciał?
Powiedzże, Powiedzże!
Król Herod, Król Herod.
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

O Józefie!
– Czego chcecie?
Powiedzże nam, czemu Jezus ubogi?
Powiedzże, Powiedzże!
– Bo drogi, bo drogi.
Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

O Józefie!
– Czego chcecie?
Oto Ciebie z nabożeństwem prosimy.
– A o co, a oco?
Aby w raz z osobą twoją,
Był nam Jezus z Matką Swoją
Przy śmierci.