Przyszedł na świat

[ Powrót do kolęd ]

„Przyszedł na świat”

Już gwiazdka świeci nam
świeć gwiazdko światu świeć
bo w Betlejem Zbawiciel Jezus nam narodził się.
W stajence Dziecię śpi ma pierwsze swoje sny
z trzech stron świata niosą Mu dary
twarz Dziecięcia śni.

Refren:
Przyszedł na świat Ten który jest
miłością jej wiatr już wieje gdy chcesz.
Przyszedł na świat Ten który jest
radością byś już nie pamiętał swych łez.

Już gwiazdka świeci nam
świeć gwiazdko światu świeć
Bo ciemności zła w ludzkich sercach wnet nadejdzie kres.
W stajence Dziecię śpi ma pierwsze swoje sny
z trzech stron świata niosą Mu dary
twarz Dziecięcia śni.

Refren:
Przyszedł na świat Ten który jest…