Raduj się świecie

[ Powrót do kolęd ]

Mietek Szcześniak – „Raduj się świecie”

Raduj się świecie

Raduj się, świecie, przyszedł Pan!
Niech zabrzmi chwały pieśń.
Niech każde serce Mu zrobi miejsce,
Niech śpiewa wszelki twór,
Niech śpiewa wszelki twór,
Niech śpiewa, niech śpiewa wszelki twór.

Raduj się, świecie, rządzi Pan!
Niech brzmi pochwalna pieśń!
Niech pola, bory, doliny, góry,
Powtórzą cudną wieść,
Powtórzą cudną wieść,
Powtórzą, powtórzą cudną wieść.

Grzechu, ni łez nie będzie już,
Ni cierni pośród róż.
Nasz Pan łaskawy od złego zbawi
Świat cały wszerz i wzdłuż,
Świat cały wszerz i wzdłuż,
Świat cały, świat cały wszerz i wzdłuż.

Bóg sprawiedliwy, pełen łask,
Wnet pozna wszelki lud
Ogromny, święty i niepojęty
Miłości Bożej cud,
Miłości Bożej cud,
Miłości, miłości Bożej cud.

 

„Raduj się świecie” jest popularną kolędą śpiewaną w kościołach kościołach protestanckich. Autorem pieśni jest Isaac Watts, a słowa opierają się na fragmentach Pisma Świętego. Melodię do kolędy zaaranżował Lowell Mason z oratorium Georga Friedricha Händla. Przekład z języka angielskiego powyższego tekstu kolędy „Raduj się świecie” jest autorstwa Adeli Bajko ze śpiewnika „Jedna pieśń”.